News

สลากฯ สุ่มเลือกตัวแทนจำหน่าย “สลาก 80” เริ่มขายงวดแรก 2 พ.ค.

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายโครงการ “สลาก 80” ในเขตพื้นที่ภาคกลางและ กทม. เริ่มจำหน่าย งวด 2 พ.ค. 65 พร้อมอบรมตัวแทนวันนี้ และ 10-11 มี.ค. 65

วันที่ 3 มีนาคม 2565 พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ได้มีการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่ายโครงการ “สลาก 80” และทำการคัดเลือกแบบการจัดเรียงลำดับแบบสุ่ม (Random Sort) โดยเริ่มจากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการในพื้นที่ส่วนกลาง และจะลงพื้นที่ไปจัดอบรมและทำการคัดเลือกในภูมิภาคต่าง ๆ ตามลำดับ ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

โดยโครงการ “สลาก 80” ในระยะที่ 1 จำนวน 78 จุด ได้รับการตอบรับที่ดี คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงได้มีการขยายผลโดยเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายเข้าร่วมโครงการระยะที่ 2 ในปี 2565 มีตัวแทนจำหน่ายสลากทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 4,790 ราย

เบื้องต้น สำนักงานสลากฯ ได้ตรวจสอบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ จำนวน 3,768 ราย ไม่ผ่าน จำนวน 1,022 ราย ทั้งนี้ มีเขต/อำเภอ ที่ไม่มีผู้สมัครรวมถึงไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ จำนวน 292 เขต/อำเภอ จาก 67 จังหวัด สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ จะต้องเข้ารับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่ายโครงการ

สำหรับในพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดต่าง ๆ ในภาคกลาง จะทำการชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่ายโครงการ “สลาก 80” และทำการคัดเลือกแบบการจัดเรียงลำดับแบบสุ่ม (Random Sort) พร้อมอบรมตัวแทนจำหน่ายสลาก ในวันนี้ และวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จังหวัดนนทบุรี

ซึ่งทั้ง 3 วันที่จัดอบรมนี้ มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมที่สำนักงานสลากฯ ส่งหนังสือเชิญไปทั้งสิ้น 1,234 ราย ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 448 ราย, ปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม ปทุมธานี) 294 ราย และ ภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ราชบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี สุพรรณบุรี) 492 ราย

“ทั้ง 3 วัน จะแบ่งการอบรมเป็นรอบ รอบละไม่เกิน 70 ราย เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อรับฟังการชี้แจงและเงื่อนไข เรียบร้อยแล้ว หากมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด สำนักงานสลากฯ จะนำรายชื่อตัวแทนจำหน่ายสู่การคัดเลือกแบบการจัดเรียงลำดับแบบสุ่ม (Random Sort)”

พันโทหนุน ศันสนาคม กล่าวต่อไปอีกว่า ในส่วนกระบวนการคัดเลือกนั้น หากจุดจำหน่ายสลากมีตัวแทนจำหน่ายสลากหลายรายได้แจ้งไว้เป็นสถานที่เดียวกัน เมื่อมีตัวแทนรายหนึ่งเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ถือว่าจุดจำหน่ายนั้นได้รับสิทธิตามโครงการแล้ว สำหรับตัวแทนจำหน่ายรายอื่นที่แจ้งจุดจำหน่ายเป็นสถานที่เดียวกันไว้แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกจะไม่มีสิทธิขึ้นบัญชีสำรองตามโครงการนี้

 

พันโทหนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
“หากรายใดไม่สามารถเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงด้วยตนเองตามวัน เวลา ดังกล่าว ก็สามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนมาแทนได้ หรือจะเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Meeting ตามที่สำนักงานสลากฯ กำหนด แต่ถ้าผู้มีรายชื่อแต่ไม่ร่วมกิจกรรมชี้แจง โดยไม่มีเหตุอันควร หรือไม่ได้มอบอำนาจให้ผู้ใดเข้าร่วมกิจกรรมแทนทางช่องทางที่กำหนด จะถือว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวและสำนักงาน จะไม่นำรายชื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก”

ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวในตอนท้ายว่า โครงการ “สลาก 80” ระยะที่ 2 ที่พร้อมจำหน่ายตั้งแต่งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นอีกมาตรการหนึ่งในหลาย ๆ มาตรการที่สำนักงานสลากฯ ดำเนินการขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อสลากได้ในราคาที่กำหนด

และการจำหน่ายผ่านระบบแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน” นอกจากจะทำให้ประชาชนซื้อสลากได้ตามราคาที่กำหนดแล้ว ยังเป็นไปตามวิถีชีวิตใหม่ ที่ไร้การสัมผัสธนบัตร สะดวกสบาย และปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ด้วย

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance